Fortsæt til hovedindholdet
Årsberetning
Danske Kirkedage

Danske Kirkedage

Himmelske Dage oplever stigende folkekirkeligt engagement i disse år. Foto: Henrik Helms.

Via en tillægsbevilling fra Fællesfonden på 1,6 mio. kr., dækkende 2020-2023, blev MKR fra 1.1.2020 hjemsted for en nyoprettet deltidsstilling som landssekretær for Danske Kirkedage. Denne stilling er oprettet for at råde bod på det tab, der erfaringsmæssigt sker fra det ene kirkedagsarrangement til det næste, hvor det er en lokalkomité, der hver gang må begynde med at opfinde hjulet, fordi der ikke er tilstrækkelig erfaringsopsamling og overdragelse af viden. Målet med den nyoprettede stilling er at sikre kontinuitet til gavn for hvert enkelt kirkedagsarrangement samt til udvidelse af menighedernes engagement i Danske Kirkedage.

Folkekirken har ved de seneste to afholdte kirkedagsarrangementer haft et ganske betydeligt økonomisk engagement på stiftsniveau i kirkedagene. Investeringen i et landssekretariat vil bl.a. bidrage til at tydeliggøre kirkedagenes folkekirkelige relevans. Landssekretæren vil bl.a. bruge kræfter på endnu bredere deltagelse fra folkekirkens menigheder.

Pr. 1.5.2020 blev Anne Mie Skak Johansen ansat som landssekretær. Birger Nygaard er i forbindelse med nyorganiseringen blevet medlem af Landskomitéen for Danske Kirkedage. Danske Kirkedages styringsdokumenter er i forbindelse med udvidelsen blevet tilpasset hertil.

Landskomité for Danske KirkedageBirger Nygaard
LandssekretærAnne Mie Skak Johansen

 

Læs mere:

Himmelske Dage skal være en fælles sag for hele landet

Første skridt er taget til Himmelske Dage 2022

Verdenskirken på besøg i Herning