Fortsæt til hovedindholdet
Årsberetning
Det lutherske Verdensforbund

Det lutherske Verdensforbund

 Foto: LVF.

MKR forberedte grundigt den folkekirkelige deltagelse i Det lutherske Verdensforbunds (LVF) generalforsamling i Krakow i september. Da det fornemmedes, at der var bred støtte til Henrik Stubkjærs kandidatur som præsident for verdensforbund, gjorde MKR et forarbejde for at nominere Henrik Stubkjær, biskop over Viborg Stift, til præsidentposten og informere LVFs medlemskirker om Stubkjærs visioner for LVF. I denne proces har der været et enestående godt nordisk samarbejde herom.

Den 16. september 2023 blev Henrik Stubkjær så valgt til ny præsident for LVF, og skal dermed lede kommunionen de næste 7 år frem til næste generalforsamling i 2030. Der er første gang en dansker vælges til denne post, hvormed folkekirken således skriver økumenisk kirkehistorie. Præsidenten tegner sammen med generalsekretæren kirkefællesskabet offentligt, ligesom præsidenten leder rådsmøder og møder i eksekutivkomiteen.

Henrik Stubkjær blev valgt, fordi han var en stærk kandidat med mange års erfaring i LVF, ikke mindst som formand for den humanitære afdeling, World Service. Foruden økonomisk og klimamæssig bæredygtighed er et af Stubkjærs mærkesager netop at styrke sammenhængen mellem det kirkelige og det humanitære/diakonale arbejde i LVF. Desuden pointerede han teologisk undervisning, som bør komme præster og lægfolk til gavn på tværs af regionerne. Med disse mærkesager formår han at formulere arbejdsområder, som både har en folkekirkelig prioritet og som vækker genklang i både Nord og Syd.

Det lykkedes desuden at få MKRs formand Peter Lodberg valgt ind i LVFs råd og i et udvalg der skal arbejde med hvordan man kan styrke fællesskabet og ejerskabet blandt medlemskirkerne i LVF.

Det var vigtigt at sikre, at der var et fundament i folkekirken for Stubkjærs præsidentskab, og søgte derfor MKR om en særbevilling i forbindelse hermed. Fællesfonden bevilgede midler til den fulde præsidentperiode, øremærket til understøttende virksomhed i forbindelse med præsidentskabet og til at kommunikere bredt i folkekirken om det internationale lutherske fællesskab, som folkekirken er en del af. I det hele taget har MKR mødt stor velvilje fra Kirkeministeriets side. I april deltog daværende kirkeminister Louise Schack Elholm i et rådsmøde for drøftelse af væsentlige mellemkirkelige anliggender.

I forbindelse med præsidentvalget har der vist sig stor interesse og opbakning fra det folkekirkelige bagland, og med LVF er der en oplagt anledning til at indlede samtalen, dels om hvordan folkekirken kan influere på LVF og omvendt, dels om det bredere mellemkirkelige arbejde nationalt og internationalt. MKR har tidligere arbejdet for at et LVF councilmøde skal finde sted på dansk jord, og med en ny dansk LVF præsident er der kun kommet endnu større opbakning i folkekirken til det. Det vil derfor også være et fokusområde de næste år.

Forud for generalforsamlingen udgav LVF et studiedokument om luthersk identitet, som MKR har været aktiv medforfatter på. Med udgangspunkt i studiedokumentet samarbejder MKR pt. med stiftsrepræsentanter om at udvikle et inspirationsmateriale om luthersk identitet, som er tilpasset en dansk folkekirkelig kontekst.

LVF-generalforsamling i Krakow

Det lutherske Verdensforbunds 13. generalforsamling, som blev afholdt i Krakow, Polen, 13.-19. september, er øverste beslutningsorgan for kommunionens 150 medlemskirker, der tilsammen har ca. 77 mio. medlemmer i 99 lande i hele verden. Temaet for generalforsamlingen var: ’One Body, One Spirit, One Hope’. Der var knap 1.000 deltagere, hvoraf knap 355 var delegerede, heraf 9 fra Folkekirken. Et af højdepunkterne var hovedforedraget ved den katolske teolog Tomas Halik om ’Den næste reformation’.

Samlet set var det en meget interessant, inspirerende og velgennemført generalforsamling, der flugter med det generelle indtryk af LVF, nemlig at det er et velfungerende kirkefællesskab, der både teologisk og diakonalt arbejder seriøst, ligesom selve organisationen med hovedkontor i Geneve er veldrevet.

Læs mere