Fortsæt til hovedindholdet
Årsberetning
Konferencen for Europæiske Kirker

Konferencen for Europæiske Kirker

Jørgen Skov Sørensen, generalsekretær i Konferencen for Europæiske Kirker. Foto: Rune Lundø. 

Konferencen af Europæiske Kirker 
– et fællesskab af ortodokse, anglikanske og protestantiske kirker og kirkeråd i Europa

Det europæiske kirkefællesskab (KEK) er i gang med et strategisk skifte. Den danske generalsekretær Jørgen Skov Sørensen har fremlagt en strategi, som er godkendt af hovedbestyrelsen. Den går ud på at skabe organisatorisk fokus og zoome ind på hvilke kerneopgaver KEK bedst kan løfte. Desuden er ambitionen at udvikle sig til at blive et fællesskab af kirker, der i højere grad inddrages og forpligter sig på ar arbejde med på fælles at løfte projekterne.. Til gengæld løsner KEK båndene til klimanetværket ECEN og den kirkelige migrant-kommission CCME, som fremover finansielt må stå på egne ben.

Konkret arbejder KEK med et projekt om religionsfrihed og beskyttelse af helligsteder (SASCE), som er støttet af EU-midler. Desuden har KEK fremlagt et nyt initiativ, ”Pathways to Peace”, der handler om at arbejde for fred, forsoning og retfærdighed i et krigsramt Europa.

MKR deltager i KEKs arbejdsgruppe om ekklesiologi og mission, hvor man ser nærmere på hvilke opgaver, kirkerne står over for, i lyset af stigende migration i de europæiske samfund.

Læs mere