Fortsæt til hovedindholdet
Årsberetning
Konferencen for Europæiske Kirker

Konferencen for Europæiske Kirker

Foto: CEC

Konferencen af Europæiske Kirker 
– et fællesskab af ortodokse, anglikanske og protestantiske kirker og kirkeråd i Europa

Generalforsamling

D. 15-20. juni blev der afholdt generalforsamling i den estiske hovedstad Tallinn. Der samledes 280 deltagere fra kirker på tværs af Europa, heraf 8 fra folkekirken. På generalforsamlingen skulle bestyrelsens Call and Witness strategi, som går ud på at skabe en mere agil, fokuseret og økonomisk bæredygtig organisation, stå sin prøve. Strategien blev vedtaget, dog ikke uden modstand fra forsamlingen, da et flertal ønskede at relationer til European Christian Environmental Network og Churches’ Commission for Migrants in Europe blev genindføjes i strategipapiret.

Der var stærke taler fra den tyske sociolog Hartmut Rosa, den tidligere ærkebiskop af Canterbury Rowan Williams samt den økumeniske patriark af Konstantinopel Bartolomæus. Desuden talte den belarussiske eksilpolitiker Sviatlana Tsikharnouskaya, og hun kom med en gribende appel til de europæiske kirker om at byde diktatorer trods og kæmpe for fred og frihed i Belarus og i Ukraine.

Der var høringer med kirkelige repræsentanter fra Ukraine, Rusland og nabolandene, og deres vidnesbyrd om hvor vanskeligt det er at tro på en retfærdig fred, når man står midt i krigens gru, gjorde stort indtryk på forsamlingen.

Den græsk-ortodokse ærkebiskop Nikitas af Thyateira og Storbritannien blev valgt som præsident for KEK, og som vicepræsidenter valgtes den engelske biskop Dagmar Winter og den tyske præst Frank Kopania. Til hovedbestyrelsen blev. fhv. domprovst Anders Gadegaard genvalgt. Anders Gadegaard havde som formand for programkomiteen en stor rolle at spille hvad angår forberedelserne og afholdelsen af generalforsamlingen.

Der har været et velfungerende samarbejde mellem KEK og folkekirken, ikke mindst fordi generalsekretæren er tidligere MKR-sekretariatschef Jørgen Skov Sørensen. Efter generalforsamlingen meddelte Jørgen Skov Sørensen imidlertid, at han valgte at stopper på posten efter fire år i chefstolen. Det efterlader derfor KEK i en afventende situation, indtil der er fundet en efterfølger.

Pathways to Peace

I modsætning til Kirkernes Verdensråd, der for dialogens skyld ikke ønsker at vælge side i forhold til krigen i Ukraine, har KEK fra begyndelsen opfordret den russiske kirke til at fordømme krigen og søgt at række ud til ukrainske kirker.

Pathways to Peace er et projekt som KEK har søsat i lyset af krigen i Ukraine, og som MKR investerer mange medarbejder-ressourcer i at bistå. Projektet har fire dele: 1) Udvikling af netværk for kirkeledere, akademikere mv. i forhold til fred i Ukraine. Strategisk arbejde med hvad kirkernes rolle kan være i forhold til fred i Ukraine, bl.a. vedr. nødhjælp. 2) Beskyttelse og genopbygning af ødelagte kirkelige bygninger, samlingssteder og anden religiøs infrastruktur. Lobbyarbejde for at sikre, at kirkerne har mulighed for at søge midler til genopbygning i Bruxelles, Strasbourg og Den Europæiske Investeringsbank. 3) At udvikle den økumeniske vision for retfærdig fred.

Læs mere