Fortsæt til hovedindholdet
Årsberetning
Mission i folkekirken

Mission og offentlighedsteologi i folkekirken

Foto: WCC

I 2019 ophørte ”Folkekirkens Mission” som selvstændigt initiativ og blev integreret i MKRs arbejde.

Dermed blev det en del af MKRs generelle indsats omkring mission ved at tilføje missiologisk tænkning og kvalificering af såvel migrantarbejdet og trosfrihedsarbejdet som offentlighedsteologi-området. MKRs rolle i forhold til mission er at bidrage til, hvordan et nyt betydningsindhold af folkekirkens mission udvikles. 

For MKR peger dette på to vigtige roller for folkekirken som en kirke i mission: Som oversætter af religiøst liv og religiøst sprog gennem kirkens praksisformer og for alle dele af befolkningen og som brobygger til både det omgivende sekulære samfund, til andre kirkesamfund, til troende fra andre traditioner og til ikke-troende.

MKR deltager i netværket omkring Ny Mission tidsskriftet, mhp. at udvikle det til et bredere arbejdsfællesskab inden for temaer som mission, diakoni,  religionsmøde,  offentlighedsteologi,  spiritualitet  og økumeni. Der lanceres en ny elektronisk platform, Kirke for alle, i begyndelsen af 2022, hvor kirkelige organisationer kan dele viden, erfaringer, inspiration, begivenheder om ovennævnte temaer. 

MKR har desuden deltaget i en international arbejdsgruppe om ekklesiologi og mission i regi af Konferencen for Europæiske Kirker. 

I februar 2018 besluttede Rådet, at MKR skulle arbejde med kirkens stemme/stemmer i samfundsanliggender under overskriften ’offentlighedsteologi’. En bredt sammensat arbejdsgruppe gik i dybden med offentlighedsteologi og på baggrund af gruppens arbejde publiceredes et hæfte med titlen ”Politik kommer ikke af ingenting”, som blev grundlag for en offentlig høring i Folketinget januar 2020. I lyset af arbejdsgruppens refleksion over folkekirkens roller som samfundsaktør viser der sig en dobbelt opgave: Både aktivt at sikre den fortsatte folkelige og frie samtale som forum og samtidigt at folkekirken bidrager til den fælles samtale ud fra sin kristne tradition og dannelsen af sine egne medlemmer. 

I MKR er overvejelser blevet konkretiseret til, at offentlighedsteologi som anliggende bedst fremmes sammen med en række andre folkekirkelige aktører og økumeniske netværk, hvor målet er at motivere og anvise hvordan de mange folkekirkelige stemmer kan komme i spil i lokale og nationale arrangementer.

To vigtige projekter som finder sted i foråret 2022, er udgivelsen af den første dansksprogede antologi om offentlighedsteologi og et pilotprojekt om en debatskole i samarbejde med Kristeligt Dagblad og med deltagelse af 20 unge i alderen 18-30 år. 

Læs mere

Folkekirkens mission er at være oversætter og brobygger - Det mellemkirkelige Råd

 

Mission: Tre trends, som vi kan tage ved lære af i folkekirken - Folkekirkens Mission
 

Folkekirkens mission på hjemmesiden  – www.folkekirkensmission.dk
 

Otte teser om missions fremtid– Kristeligt Dagblad

Gud handler gennem marginaliserede mennesker–  Kristeligt Dagblad