Fortsæt til hovedindholdet
Årsberetning
Nyvalgt Råd og sigtepunkter

Nyvalgt Råd og sigtepunkter

Nyvalgt mellemkirkeligt råd 

Der var vagtskifte i 2022. En rådsperiode sluttede og en ny begyndte. I april blev et nyt råd sammensat. Halvdelen af rådsmedlemmerne var nyvalgte, lige så vel som formandskabet bød på nye ansigter. Professor i teologi Peter Lodberg, Århus stift, blev valgt som forperson. Som næstforperson blev Niels Nymann Eriksen fra Københavns stift valgt, og Lisbeth Damgren fra Aalborg stift blev valgt som kasserer. Den nye rådsperiode indledtes med grundige drøftelser af hvilke prioriteringer man ønskede sig i Rådet, og det mundede ud i 14 sigtepunkter, der - i tillæg til og udbygning af det eksisterende arbejde - sætter lys på nogle behov i den kommende arbejdsperiode:

Sigtepunkter 2022-2026: 

 1. Styrke relationer mellem stiftsråd/stiftsudvalg og Det mellemkirkelige Råd 
 2. Styrke relationer til andre kirkesamfund og organisationer i Danmark og internationalt 
 3. Receptiv økumenik - hvad kan kirker lære af hinanden? 
 4. Tydeliggørelse af folkekirkens økumeniske gæstfrihed 
 5. Fortsat arbejde for genoptagelse af lovforberedende arbejde om dobbelt medlemskab m.v. 
 6. Studierejser og venskabsmenigheder 
 7. Kommunikation af relevant skriftligt materiale fra internationale kirkelige organisationer 
 8. Relationer til den tyske lutherske kirke 
 9. 1700 års jubilæum for Nikæa i 2025 og 500 års jubilæum for Confessio Augustana i 2030. 
 10. Relationer til ortodokse kristne i Danmark 
 11. Ukraine-krigens mange dimensioner 
 12. Det økumeniskes interreligiøse dimensioner 
 13. Grønlands kirke 
 14. Sekretariatsarbejde for internationalt økumenisk projekt