Fortsæt til hovedindholdet
Årsberetning
Offentlighedsteologi

Offentlighedsteologi

Offentlighedsteologi

Bl.a. inspireret af Det lutherske Verdensforbunds fokus på public theology, besluttede MKR i 2018 at prioritere offentlighedsteologi, dvs. spørgsmålet om folkekirkens rolle i et åbent og pluralistisk samfund. Opgaven er todelt: Både at sikre den fortsatte folkelige og frie samtale om kristendommens samfundsmæssige rolle og også at folkekirken bidrager til den fælles samtale og dannelsen af sine egne medlemmer.

Antologien Offentlighedsteologi. En introduktion udkom 3. november på Eksistensen og blev præsenteret på Bog­Forum i Bella Centret. Bogen indeholder 3 indledende kapitler om offentlighedsteologi som begreb, i kirkehisto­rien og i den danske historie. Dertil kommer en række tematiske kapitler med eksempler på offentligheds­teologiske perspektiver på klima, identitet, perfekthedskultur, økonomi og flere andre emner.

Forfatterne og forlaget har inviteret til en webinar-serie, som introducerer bogen og de forskellige deltemaer. Webinarerne finder sted som en række fyraftensarrangementer fra november 2022 til og med marts 2023, og der er over 200 tilmeldte. Der er også en hjemmeside for bogen, hvor uddrag og anmeldelser kan læses: www.offentlig­hedsteologi.dk

 

Debatskole

Hvad former os? Sådan er overskriften for den debatskole, der for første gang løb af stablen i 2022. Debatskolen, et fondsfinansieret samarbejde mellem MKR og Kristeligt Dagblad, er et kursusforløb for unge mellem 18 og 30 år. Gennem en række oplæg og debatter fokuserer debatskolen på krydsfeltet mellem tro, eksistens og samfund. Kurset er en kombination af oplæg med erfarne meningsdannere og udarbejdelse af egne debatindlæg gennem sparring og feedback. Afslutningsvis medvirker kursisterne i et debatarrangement på Folkemødet på Bornholm. Debatskolen var en offentlighedsteologisk succes og bliver genoptaget i 2023. Læs mere om debatskolen her.