Årsberetning
Teologiske samtaler

Teologiske arbejde

Biskop Christian Alsted, Metodistkirken, og biskop emer. Henning Toft Bro, Aalborg Stift ved en fælles gudstjeneste i Strandby i forbindelse med den bilaterale aftale mellem kirkerne. 

Teologisk arbejdsgruppe

Den teologiske arbejdsgruppe følger den internationale teologiske debat og drøfter og besvarer internationale kirkelige erklæringer og dokumenter der har teologisk relevans for Folkekirken. Arbejdsgruppen har i 2021 i særlig grad fungeret som den folkekirkelige part i de bilaterale dialoger med Den katolske Kirke.

Bilaterale dialoger med Den katolske Kirke 
og Metodistkirken

De bilaterale dialoger mellem hhv. Den katolske Kirke og folkekirken samt Metodistkirken og folkekirken videreføres. 

Dialoggruppen med Den katolske kirke behandler væsentlige temaer til en dybere gensidig forståelse af kirkernes teologi, ordninger og praksis. Samtalegruppen har i 2021 påbegyndt drøftelser om embedets betydning. Senere vil drøftelserne også inddrage overvejelser om, hvad kirkens rolle er i det senmoderne samfund, hvor man både er massekirker og bekendelseskirker. Det er også et mål for samtalerne at identificere områder, hvor kirkerne allerede virker sammen, eller hvor man i fremtiden måske kan have fælles samarbejder.

Samtalerne med Metodistkirken har førte i 2018 til udfærdigelse af en aftale om bekræftelse af fuldt kirkefællesskab, som både Metodistkirken og Folkekirken. Med dette som vigtig milepæl videreføres dialogen med læring om hinanden og udvikling af økumenisk samarbejde, fx i form af åbne fællesarrangementer lokalt mellem metodistiske og lutherske søstermenigheder i Danmark, i forbindelse med hvilke der afholdes gudstjenester med fælles nadverfejring, foredrag mv.