Fortsæt til hovedindholdet
Årsberetning
Teologiske samtaler

Teologiske arbejde

Studierejse til Vatikanet

Samtalegruppen mellem folkekirken og Den katolske Kirke i Danmark drog sammen på studierejse til Rom i november. Her blev der lejlighed til personligt at hilse på Pave Frans, og der var møder med kardinal Paul Gallagher (Pavens ”udenrigsminister”) samt kardinal Kurt Koch fra Det pavelige Råd for Kristen Enhed. Rejsen var et led i den længerevarende formaliserede dialog mellem Den danske folkekirke og Den katolske Kirke i Danmark, der består af dybdegående samtaler om bl.a. embedsteologi, ekklesiologi og enhedsforståelse. Læs mere om rejsen her.