Arbejdsgrupper og følgegrupper
Følgegrupper

Følgegrupper

Folkekirkens mellemkirkelige Råd har tre følgegrupper for folkekirkens medlemskab af fem økumeniske fællesskaber  som folkekirken er medlem af: 1) Kirkernes Verdensråd, 2) Lutherske Verdensforbund, 3) Europa: Konferencen af Europæiske Kirker, Fællesskabet af Protestantiske Kirker i Europa, Porvoo-fællesskabet

Sammensætning

Hver følgegruppe består normalt af to rådsmedlemmer, hvoraf Folkekirkens mellemkirkelige Råd udpeger det ene som formand, samt de(n) til enhver tid siddende folkekirkelige repræsentant(er) i den pågældende organisations styrende organer. Fra sekretariatet deltager medarbejder med ansvar for relation til den pågældende organisation og er sekretær for arbejdsgruppen. Følgegruppen sammensættes for fire år ad gangen og følger således Folkekirkens mellemkirkelige Råds perioder.

Opgave

Følgegruppernes opgave er med et folkekirkeligt udgangspunkt at deltage aktivt i arbejdet med og udviklingen af Det mellemkirkelige Råds relationer til medlemsorganisationen, herunder:

·       prioritere, bearbejde og formidle information, ideer og initiativer fra den pågældende organisation til folkekirken og fra folkekirken til organisationen.

·       tilse, at udtrykte ønsker og interesser opfølges konkret gennem politisk valgte og/eller sekretariatet. 

·       udarbejde forslag til evt. dannelse af tidsbegrænsede tematiske ad hoc-grupper

·       indstille kandidater til generalforsamlinger samt andre organisationspolitiske organer. 

·       fungere som primært nationalt netværk for folkekirkens repræsentant(er) i organisationens politiske organ(er).

Følgegruppen er forpligtet på i alle aspekter af sit arbejde at have et så bredt folkekirkeligt engagement som muligt for øje. 

 

Medlemmer af Europa-følgegruppen
Peter Skov-Jakobsen
Anders Gadegaard
Christina Rygaard Kristiansen
Rikke Juul
Ulla Schmidt
Fra sekretariatet: Thorsten Rørbæk

Medlemmer af følgegruppen for Det lutherske Verdensforbund
Henrik Stubkjær
Anne Birgitte Reiter 
Jørgen Thomsen

Søren Abildgaard 
Fra sekretariatet: Thorsten Rørbæk

Medlemmer af følgegruppe for Kirkernes Verdensråd
Sarah Krøger Ziethen (formand) 

Jørgen Thomsen (Folkekirkens Nødhjælp)
Mads Christoffersen (Danske Kirkers Råd)
Kirsten Auken
Maria Louise Munkholt Christensen
Ole Lundegaard (Baptistkirken)
Sofie Petersen

Christian Alsted (Metodistkirken) 

Jørgen Thaarup (Metodistkirken)

Magnea Sverrisdottir (Den islandske Folkekirke)                                                                                              
Fra sekretariatet: Thorsten Rørbæk