Fortsæt til hovedindholdet
Om os
Formål
kvinde beder en bøn

Formål

Folkekirkens mellemkirkelige Råd har til opgave at varetage folkekirkens mellemkirkelige opgaver på landsplan, herunder tage stilling til folkekirkens medlemskab af nationale og internationale kirkelige organisationer. Rådets formål er at støtte, formidle og samordne folkekirkens mellemkirkelige kontakter såvel herhjemme som i udlandet og i den forbindelse arbejde for, at arbejdet får et så bredt folkekirkeligt sigte som muligt.

Det betyder,

  • at Rådet bygger bro til andre kristne kirker i Danmark og i udlandet. Det kan fx være baptister, metodister, katolikker samt de mange nye migrantmenigheder. 
  • at Rådet tager sig af kontakten til kristne kirker i andre lande og deltager i arbejdet i de internationale organisationer, som folkekirken er medlem af.
  • at Rådet virker for, at det mellemkirkelige arbejde henvender sig til så mange i folkekirken som muligt.