Om os
Kollekt
Kvinde beder en bøn

Kollekt

pastor Joshuva Peter

På grund af coronavirus træder de dybe økonomiske skel i Indien endnu engang tydeligt frem, siger generalsekretær for De forenede lutherske kirker i Indien, pastor Joshuva Peter. Foto: Vinod Baluchamy/UELCI.

Kollektmidler går til lutherske kirkers Covid-19 indsats

I 2020 går den fælles mellemkirkelige indsamling til lutherske søsterkirker i de egne af verden, hvor man forventes at blive hårdt ramt af Covid-19 virus og følgevirkningerne heraf. Der indsamles penge til kirkelige aktiviteter, diakonal handling og fortalervirksomhed, og det foregår igennem Det lutherske Verdensforbund. 

Baggrund:

Mange af de lutherske kirker rundt om i verden står i en sårbar situation. De er ofte nogle af de første til at reagere på akutte kriser, fordi de har en tæt tilknytning til lokalsamfundene og deres vidnesbyrd. Så kirkerne spiller en vigtig rolle, både i forhold til diakonale indsatser og at assistere med bekæmpelsen af Covid-19 samt i forhold til at dele budskabet om håb og solidaritet, yde sjælesorg samt være talerør for de lutherske kristne, som i mange tilfælde befinder sig i en mindretalssituation. 

Læs mere om Det lutherske Verdensforbund her.

Beløb indsamlet til lutherske søsterkirker kan indsættes på konto 2191-0721 595 714 (mærk "Kollekt").