Vær med lokalt
Migrantmenigheder
Intet billede:

Migrantmenigheder

Projektet om migrantmenigheder foregik i samarbejde mellem Folkekirkens mellemkirkelige Råd og Kirkernes Integrationstjeneste (KIT) 2008-2009. Projektet udmundede i udgivelsen "migrantmenigheder.dk", en konference på Vartov med efterfølgende udgivelse af hæftet "folkekirken og migrantmenigheder" samt hjemmesiden migrantmenigheder.dk, som nu er at finde på disse sider. Her er mange ressourcer at hente til den, der ønsker kontakt med en menighed, viden om, hvad migrantmenigheder er , ideer til, hvordan man samarbejder osv. Søger du nyere information om migrantmenigheder henvises til Kirkernes Integrationstjeneste samt Tværkulturelt Center. 


 


Mere om

Migrantmenigheder: Kontakt

Kirkernes Integrations Tjeneste

Køb bogen

Denne bog er udarbejdet af Folkekirkens mellemkirkelige Råd i samarbejde med Kirkernes Integrations Tjeneste på baggrund af projektet "Folkekirken og migrantmenigheder efter initiativ fra folkekirkens biskopper. 

Bogen giver gennem beskrivelser og interviews en indføring i, hvad migrantmenigheder er, og fremlægger samtidig konkrete bud på, hvordan forskellige former for samarbejde mellem sognekirker og migrantmenigheder i Danmark kan gribes an.

Migrantmenigheder.dk
98,00 kr.

Kontakt sekretariatet på 33114488 for at købe bogen.