Migrantmenigheder
Danske migranter
Intet billede:

Er danskere anderledes end nydanskerne, når de rejser ud?

Meningerne om migrantmenigheder i Danmark er mange. Skulle kristne indvandrere ikke hellere blive medlemmer af folkekirken eller andre eksisterende kirkesamfund i Danmark? Hæmmer det ikke integrationen, at migranter skaber ”deres eget”? Bevirker det ikke, at migranterne aldrig slipper deres drøm om det derhjemme og derfor bærer på en ide om, at alt helst skal være som det var ”derhjemme”? Eller medfører dét, at migranterne netop har mulighed for at være hele mennesker med alt det, der hører til deres kirketradition at de bedre kan yde det, samfundet kræver i integrationsøjemed?

Uanset holdning kan det være interessant at huske, at danskere i knap 150 år har gjort netop det samme som mange kristne migranter gør i Danmark i dag. Læs på de følgende sider om Danske Sømands- og Udlandskirker, der i dag fortsat samler mange hundrede danskere til gudstjenester og sociale arrangementer verden over. Og som tilmed nu oplever et større behov end nogen sinde før.