Idékatalog
Involvering af nydanskere i søndagens aktiviteter
Intet billede:

Involvering af nydanskere i søndagens aktiviteter

Baggrund
Engagement skaber ejerskab. Derfor er det også ofte vigtigt at give mulighed for, at nydanskere kan engagere sig frivilligt i menighedens liv – og derved føle, at de er en del af noget større.
Mange nydanskere kommer fra kirkemiljøer, hvor stort set alt er baseret på frivillig arbejdskraft. Derfor har de været vant til at give en hånd med, hvad enten det drejer sig om opstilling af stole inden gudstjenesten, rengøring af kirkens køkken eller arbejdet i søndagsskolen. Derfor er det at give frivillig arbejdskraft forbundet med at være kirke for mange nydanskere.

Formål
At nydanskere oplever at være en del af menighedens liv ved at få muligheden for at bidrage til menighedens aktiviteter – både med det, der alligevel skal gøres og med det, hvor den aktuelle kultur kan få lov at bidrage med noget unikt.

Målgruppe
Nydanskere i menigheden.

Metode
Tænk nydanskerne med, når der skal hverves frivillige. Giv en personlig opfodring til at vedkommende engagerer sig i børnearbejdet, hjælper med at brygge kirkekaffen eller rydde op derefter. Man kunne ydermere invitere dem til at stå for kirkefrokosten en gang hvert halve år, hvor de forbereder mad fra deres eget land. Derved giver man ikke blot mulighed for at bidrage med noget, men netop bidrage med noget, der er unikt for dem, og som kun de kan bidrage med.

Brug for hjælp?