Ressourcer
Foredragsholdere og kunstnere
Intet billede:

Foredragsholdere og kunstnere

Undersøgelsen af migrantmenigheder og deres forhold til folkekirken har vist, at begrebet ’migrantmenigheder’ er et ukendt begreb for mange. Få kender til begrebet, men har fx aldrig mødt eller talt med en migrantpræst. Derfor kan det være til stor glæde for både menighedsrådet og de øvrige sognebørn af få besøg udefra af personer der enten har beskæftiget sig med migrantkirker over længere tid, eller som selv er medlem af en migrantmenighed. Det kan være personer, der enten professionelt eller som frivillig har erfaringer fra dette felt, eller præster, kor, dramagrupper eller andre inspiratorer fra migrantmenighederne.