Samarbejde
Før I starter
Intet billede:

Før I starter

I dialog med menighedsråd i etnisk danske kirker hører jeg ofte folk sige: ”Det kunne være spændende at indlede et samarbejde med en migrantmenighed. Kunne det få en positiv betydning for vor egen menighed? Og samtidig er det jo en god samfundsmæssig gerning: det er fremmede mennesker i vort land, de er kristne og de har et behov. Vi ønsker at hjælpe andre, og hvis nogen kan få glæde af vore lokaler, så er det jo godt.”
Håndværkere plejer at sige at godt værktøj er det halve arbejde. På samme måde viser alle erfaringer at en grundig forberedelse giver de bedste forudsætninger for at lykkes i samarbejdet. Det gælder i mange af livets forhold, men i særdeleshed overfor en migrantgruppe. Der er en række områder man skal overveje:

Informationsmøde
Hav indledende møde hvor migrantkirken grundigt giver udtryk for deres behov og deres forventninger til at låne bygningen. Før I beslutter jer, kunne det være en god ide at undersøge hvilke lande migrantkirkens medlemmer kommer fra. Er de flygtninge, studerende eller arbejdsmigranter? Hvilken kirkelig tradition kommer de fra og hvordan er deres kultur. I kunne også have en menighedsaften hvor migrantkirken fortalte om sig selv, og hvor den etnisk danske menighed fortalte om sin historie. Det viser sig ofte at være vigtigt, at den danske menighed er velinformeret for at det hele afmystificeres.

Skriftlig aftale
Udarbejd altid en skriftlig kontrakt over de aftaler der er indgået. Gerne på to sprog, så der ikke kan være misforståelser. I denne kontrakt bør det fremgå hvornår migrantkirken har råderet over lokaler og hvilke lokaler det drejer sig om, og hvordan samarbejdet ellers skal fungere. Se eksempel på lejekontrakt her.

Samarbejdsmøde
Aftale regelmæssige samarbejdsmøder hvor 2-3 personer fra hver gruppe udgør et ’samarbejdsudvalg’ og fx mødes hver anden måned. På dette møde aftales mødetidspunkter, samtales om udfordringer og problemstillinger som er opstået og aftaler laves om evt. fælles møder, arrangementer eller gudstjeneste.

Fællesanledninger
Det anbefales, at samarbejdet dækker mere end lån af kirkebygningen. Det vil være godt at aftale nogle fælles gudstjenester, fælles spisning eller fælles skovtur osv. Det giver mulighed for at danne relationer og lære hinanden at kende. Det giver også indsigt i hinandens kultur og traditioner og måder at fejre gudstjeneste på.

Børnekirke/søndagsskole
Migrantkirkerne fokuserer ofte på gudstjenesten som det centrale. Ofte deltager mange børn i hele gudstjenesten, og hvis der er ressourcer i den danske menighed til at hjælpe med at lave søndagsskole eller lignende, så er det en god anledning til at lære hinanden at kende. Mange børn i migrantkirkerne foretrækker søndagsskole på dansk, da det er det sprog de er vant til fra andre undervisningssituationer, men det kniber ofte for de voksne med både sprog og med at finde egnet materiale.

Rengøring
Lav en fælles aftale om rengøring i kirken med mere. Det er vigtigt at migrantkirken får medansvar for bygningen og også medvirker ved fællesanledninger som arbejdsdage, rengøringsdage eller medvirker i en rengøringsordning i kirken. Det bedste er hvis dette sker fælles, så relationer dannes.

Af Hans Henrik Lund, KIT