Fortsæt til hovedindholdet
Trosfrihed - idekatalog
Skriv et brev

Lad kristne i Mellemøsten vide, at I tænker på og beder for dem

Kristne minoriteter I Mellemøsten giver ofte udtryk for, at de føler at resten af verdens kirker har glemt dem, når de oplever meget vanskelige situationer med krig, usikkerhed, forfølgelse og fordrivelse. Det betyder rigtig meget for dem at mærke, at de ikke er glemt. Menigheder i Danmark opfordres derfor til at sende enkle sympatitilkendegivelser til kirkerne i Mellemøsten.  Det kan gøres ved at sende mail til en nedenstående modtagere.

De fleste kristne i Mellemøsten kan ikke engelsk. Men breve til nedenstående kan skrives på engelsk. Modtagerne skal så nok sørge for at formilde indholdet på eget sprog til deres menigheder.
 

Det nationale irakiske kirkeråd
En bred vifte af ortodokse, katolske og protestantiske kirker i Irak

Council of Christian Church Leaders of Iraq
Chairman, Archbishop Avak Asadourian
P. O. Box: 2280, Jadriyad, Baghdad, Iraq
Email: CCCLBIQ(at)YAHOO.COM

Den syrisk-katolske kirke i Irak
Monsignor Pios Cacha 
The Syrian Catholic Church in Baghdad
P O Box 6492, Al-Mansour12605, Baghdad, Iraq
Email: M-piosca(at)hotmail.com

Den anglikanske kirke i Bagdad
Folkekirkens mellemkirkelige Råds kollektindsamlinger går til støtte for denne kirkes sociale arbejde i Bagdad og hele Irak, ligesom flere menigheder i Danmark har relation hertil. Kirkens præst, Andrew White er involveret i nationalt forsoningsarbejde og er i kontakt med kristne over hele Irak og Mellemøsten.

Foundation for Relief and Reconciliation in the Middle East
St. George’s Church, Baghdad
Pastor Andrew White
office@frrme.org

Mellemøstens protestantiske kirker
Protestantiske kirker i hele Mellemøsten

The Fellowship of the Middle East Evangelical Churches
Mrs. Rosangela Jarjour
P. O. Box 213, kornet Chahwan, Ain Aarr, Lebanon 
Email: fmeec-gs(at)cytanet.com.cy
 

Mød kristne irakere fra danske migrantmenigheder med baggrund i Mellemøsten

Der er over 20 danske migrantmenigheder med baggrund i Mellemøsten og Nordafrika – se her. Her er kristne, der er flygtet pga. deres kristne tro og har fået asyl i Danmark. Oftest har de slægtninge, som stadig befinder sig i hjemlandet 
Tag gerne kontakt til en af disse menigheder. Fortæl dem, at jeres menighed tænker på dem og beder for dem. Og invitér evt. et par migrantkristne til en søndagsgudstjeneste og bed dem fortælle deres historie. 
 


Udkast til brev

Her er et udkast til et brev til menigheder i Irak. Brevet kan tilpasses af hver enkelt afsender, afhængigt af, hvem det sendes til, og hvad afsenderen har på hjerte.


Hvordan titulerer man kirkeledere på engelsk? Her er en liste over tiltaleformer.

Internationalt

Internationalt findes en række organisationer, der arrangerer kontakt til mennesker, der sidder i fængsel pga. deres trosoverbevisning. Dem kan I også tage kontakt med og arbejde igennem. En af de mest kompetente på området er Christian Solidarity Worldwide, som løbende opdaterer deres hjemmeside med focus på ny personer samt god vejledning til, hvordan man skriver et sådant brev - se her.

Vær et brev

Kirkernes Verdensråds projekt om Levende Breve har sin inspiration fra et brev fra apostlen Paulus:

"... I er et Kristus-brev, der er blevet til ved vores tjeneste, ikke skrevet med blæk, men med den levende Guds ånd, ikke på tavler af sten, men i hjerter, på tavler af kød og blod."

2 Kor 3,3

Læs her om Living Letters