Fortsæt til hovedindholdet
Historier fra venskabsmenigheder
Nordisk samarbejde

Nordisk samarbejde

Frederikssund kirke - Augskog-Høland, Norge - Kumla, Sverige - Sibbo, Finland
Kontakten startet medio 1990’erne i regi af Foreningen Norden på baggrund af venskabsbykontakter
Yderligere information: Sognepræst Thomas Munk Rønberg, Frederikssund kirke.


Fra præsteforum til menighedsvenskaber
I begyndelsen var det primært et præsteforum, som mødtes hvert år, men hurtigt blev det udvidet til at omfatte menighederne. De øvrige kirker i kommunen har været inviteret, men hidtil har kun Frederikssund deltaget. I Norge er det mest Foreningen Nordens repræsentanter, der er primus motorer også for det kirkelige samarbejde, fordi disse også er kirkelige. Fra Sverige deltager alle kirkerne i Kumla Kommune, ikke mindst fordi kirkestrukturen i Sverige gør, at præsterne arbejder i teams. Fra Finland deltager kun byens svenske menighed, ikke den finske – hvilket betyder at man kan tale på sit eget modersmål.

Kyrkohelg hvert andet år 
De seneste år har man været samlet en weekend hvert andet år (”Kyrkohelg”); kirkerne skiftes til at være værter. På grund af økonomien er det ikke længere hvert år, man mødes. Der er dog privatbesøg udenfor de planlagte weekends.

Forskellige kirkestrukturer og liturgier 
Kirkestruktur og liturgi er ikke ens i de nordiske lande, men dette bruges som inspiration i det daglige arbejde i de enkelte kirker. Eksempelvis er det interessant at vide, hvordan dåbsliturgien er i Norge i disse tider (forår 2007), hvor man i Danmark drøfter en ny dåbsanordning. Og det inspirerer at høre om for eksempel pilgrimsvandringer, Kristuskrans, foretrukne salmedigtere, m.v. Desuden er der kor- og musiksamarbejde, og hvert gang drøftes et kirkeligt/teologisk emne ved et formiddagsmøde, ligesom der er guidet udflugt i nærområdet. Hver gang sluttes weekenden med en fælles nordisk gudstjeneste med deltagelse af alle præster.

Økonomi
Ansatte ved kirken får rejsen betalt af menighedsrådet/kirken. Der er kun udgifter til transport, da værtslandet sørger for kost og logi. I visse tilfælde er der indkvartering på et lejrsted eller lignende. Er der derudover nogle fra menigheden, der gerne vil deltage, er det mod egenbetaling (de seneste gange har der været henholdsvis 10 og 18 personer af sted). Man finder det nødvendigt at der hele tiden er nye med, som jo så ikke er nye næste gang.

4 præster, 4 ornater – 4 repræsentanter for et varmt, nordisk venskab. Fra venstre: sokneprest Gunnar Øvstegård (Høland), kyrkoherde Helene Liljeström (Sibbo), sognepræst Thomas M. Rønberg (Frederikssund),res.kapellan Kent Karlsson (Kumla Hällabråttet). Foto: Knut Bjørkmann, Aurskog-Høland, Norge.


Sidst opdateret 11-05-2007