Fortsæt til hovedindholdet
Historier fra venskabsmenigheder
Venskabsaftale med italienske katolikker

Venskabsaftale med italienske katolikker

Fredenskirken i Viby/Århus – 4 katolske menigheder ved Pesaro, Italien
Gensidige besøg 1-2 gange årligt. Fælles internetside.
Start: 2000.
Yderligere info: sognepræst Per Thomsen

Økumeniske bedeuger og Italiensk for begyndere…
Efter den første kontakt med en dansktalende repræsentant for menigheden i Belvedere Fogliense blev Fredenskirken inviteret på besøg i den økumeniske bedeuge for den kristne enhed i januar 2000.
Bedeugen var arrangeret i fællesskab med tre italienske bispedømmer og udover Fredenskirken deltog folk fra den anglikanske kirke, den ortodokse kirke i Rumænien samt fra den lokale katolske kirke – og dermed et møde med kirkefolk fra 4 konfessioner. Allerede samme år var der genbesøg i Viby. Der har været visse sproglige barrierer, men menigheden ved Fredenskirken har været flittige deltagere i ”Italiensk for begyndere.”! Og flere af italienerne gør en indsats for at genopfriske deres skoleengelsk.

Venskabskontrakt
Inden opstarten havde Fredenskirken formuleret tanker om formålet med venskabskontakten. Formålet skulle blandt andet være at udveksle idéer og erfaringer og et udtryk for kristen enhed og brobygning mellem folk og kulturer. Dette, blandt andet ved gensidige besøg, fælles projekter og bønner. I 2004 underskrev menighederne en fælles venskabsaftale, delvist baseret på det økumeniske dokument fra 2001, Charta Oecumenica.

Formål og aktiviteter
Menighederne har i kontrakten forpligtet sig til at bede for hinanden, etablere et økumenisk hjørne (opslagstavle med blandt andet liturgisk kalender for at huske de forskellige kirkers festdage samt breve, meddelelser, mv.), at udveksle erfaringer med undervisning og sjælesorg, ungdoms- og familiearbejde, oprette fælles internet-side samt drøfte menighedernes respektive planer for evangelisation. I fællesskab støtter menighederne nu et af Folkekirkens Nødhjælps projekter mod hiv og aids og følgerne heraf i Malawi.

Forskelle – men de samme problemstillinger 
På trods af de store kulturelle, historiske og kirkelige forskelle, så er mange af de udfordringer, kirkerne står overfor meget lig hinanden. 
Kontakten fortsætter lige intenst – også til besøg i England i den økumeniske bedeuge.

Venskabsmenighedsaftalen underskrives på trappen foran Belvedere Fogliense kirke, maj 2004. Foto: Deltager fra Fredenskirken.


Læs om 10-året for venskabsforbindelsen mellem Fredenskirken og Pesaro Stift


Sidst opdateret 27-06-2011