Fortsæt til hovedindholdet
Venskabsmenigheder
Kom godt i gang

Kom godt i gang

Inden I etablerer en venskabskontakt, bør I gøre jer klart, hvad I ønsker og hvilke ressourcer, I har. Arranger for eksempel en sognedag, hvor I laver brainstorm, sætter jer samlet eller i arbejdsgrupper, og oplister ønsker og idéer. Brug evt. dette skema med spørgsmål, der er vigtige at have på plads, før I går videre (linket åbner en pdf-fil I kan printe ud og bruge).

Hvor i verden og hvilken konfession? 

Valg af land
Har I ønsker om en kontakt til et bestemt land? Eller en bestemt konfession? Ønsker I for eksempel kontakt til en migrantmenighed i nabolaget eller en venskabsmenighed tæt på eller fjernt fra Danmark? I Europa eller andre verdensdele?

Vælg et land, hvor der ikke vil være for store sproglige barrierer, og hvor det ikke er alt for dyrt eller besværligt med rejser.

Valg af konfession
Skal det være en luthersk kirke, eller måske en ortodoks eller katolsk kirke?

Etablér kontakten

En venskabskontakt kan komme i stand ad mange kanaler. Det er en god ide, at bruge de kanaler, I har i forvejen. 

Personlige kontakter
Brug jeres personlige kontakter: Medlemmer af menigheden, venner, familie, kollegaer (eller tidligere kollegaer), udvekslingsstuderende, eller hvem der nu måtte ligge inde med viden om og kontakter til det område, hvor I ønsker en menighed.

Brug venskabsbyen
Mange kommuner og byer i Danmark har venskabskommuner/ byer rundt omkring i verden. Find ud af hvem der står for kontakten, og hør, om de kan hjælpe med at etablere forbindelse til en kirke venskabsbyen. På længere sigt kan det kaste andre fordele af sig i form af samarbejde med andre grupper i kommunen og måske praktisk, sproglig eller økonomisk hjælp.

Udsendte danskere
Danskere der er udstationeret i udlandet, fx udsendte fra en kirkelig hjælpeorganisation, kan ofte hjælpe med at etablere en kontakt til en lokal menighed i det område, de er udstationeret til. Desuden kan de, med deres tætte kendskab til lokalområdet, ofte hjælpe med svar på praktiske spørgsmål.

Danske kirker i udlandet
Danmark har 48 Sømands- og udlandskirker spredt over hele verden. Nogle vil være glade for en venskabskontakt til Danmark. Andre vil kunne være behjælpelige med kontakt til en lokal menighed, kendskab til kultur og sprog i landet osv. Venskabskontakt prioriteres højt i Danske Sømands- og Udlandskirkers vedtægter. Læs mere - og se en oversigt over de danske kirker - hos Danske Sømands- og Udlandskirker.

Venner på den anden side af gaden
Måske behøver I ikke kigge så langt væk efter venskabskontakten. Nede om hjørnet ligger måske en migrantmenighed: kristne indvandrere, der har etableret deres egen kirke og fejrer gudstjeneste på deres egen måde og deres eget sprog. Mange migrantmenigheder har ikke en kirke at fejre gudstjeneste i, men må nøjes med et kælderlokale, en privat lejlighed eller lignende. Måske kan I hjælpe? 

Kontakt til en migrantmenighed er både integration og en tværkulturel øjenåbner. Og som sidegevinst kan I opdage mangfoldigheden i forskellige kristne traditioner, trosliv mv.

Vil I stadig have venskabskontakt i udlandet, kan migrantmenigheden være springbræt til kontakter i deres tidligere hjemland. Med alt, hvad dette giver i kendskab til landet, sproget, kultur, religiøse forhold, etc. 
Kontakt for eksempel Tværkulturelt Center eller Kirkernes Integrationstjeneste, og se hjemmesiden migrantmenighed.dk

Lav en samarbejdsaftale

Det kan være en god idé at lave en slags samarbejdsaftale eller kontrakt med venskabsmenigheden. Det kan give klarhed over de gensidige forventninger. En aftale er et fælles håndslag på, hvad kontakten kan og skal indebære. Så binder I jer ikke til mere, end I vil eller magter – men kan omvendt forvente at begge sogne lever op til det aftalte.

Aftalen kan selvfølgelig se ud som I vil have den, men her er et forslag: Klik her.

Charta Oecumenica
I 2001 udsendte Konferencen for Europæiske Kirker og den katolske kirke i Europa et europæiske samarbejdsdokument: Charta Oecumenica - retningslinjer for det voksende samarbejde mellem kirkerne i Europa. Det er en slags "Takt og tone" for Europas kirker, og det lægger op til, at man kan bearbejde det efter de lokale behov.
 

Engelsk, tysk og fransk og russisk originaludgave af Charta Oecumenica kan findes hos Konferencen for Europæiske Kirker.