Fortsæt til hovedindholdet
Venskabsmenigheder
Links og litteratur

Links og litteratur

Inspiration

Church-Twinning

Meget udførlig hjemmeside med konkrete eksempler, guidelines, teologiske overvejelser etc.


Fact sheets om andre lande
Udenrigsministeriet

Kontakt til udsendte danskere
Danmission
Bl.a. lister over alle udsendte samt aktuelle projekter, herunder for eksempel kirkeudvikling og uddannelse af præster.

Mission Afrika
Dansk Missionsråd Bl.a. oversigt over organisationer med udsendte, udsendelsessteder. 
Danske Sømands- og Udlandskirker
Links/kontakter til danske kirker i udlandet.

Ungdomsudveksling
Diakonissestiftelsen
Læs mere om muligheden for unge mellem 18 og 25 år, der vil arbejde som volontører i socialt/diakonalt arbejde.

Kontakter til migrantmenigheder i Danmark
Tværkulturelt Center

Kirkernes Integrationstjeneste

Migrantmenighed.dk

 

Idéer og materiale til fælles gudstjenester mv.


Liturgier på flere sprog
Folkekirkens liturgier på andre sprog

Danske salmer i oversættelse
Danske salmer på engelsk og tysk
Den danske salmebog

Den Danske Salmebog Online

På kun på dansk) Den danske Salmebog Online kan man læse tekster og høre melodier til Den danske Salmebog.


Bibelen på mange sprog

På www.biblegateway.com findes links til Bibelen i over 50 versioner og på mere end 35 sprog, herunder den danske oversættelse fra 1933 (den nye danske oversættelse findes på www.biblen.dk).
Via søgefunktionen kan man finde frem til de samme skriftsteder på tværs af de forskellige udgaver og oversættelser.

 

Idéer til arrangementer
Folkekirke og Religionsmøde

Idéer til arrangementer med andre trossamfund

Boghandlere
Det Danske Bibelselskab
Bl.a. Bibelen på andre sprog.

Litteratur

Om venskabsmenigheder
”Mellom Toten og Timbuktu. En håndbok i vennskaps- og kulturkontakter”. Kirkens Nødhjelp, Kampen Grafisk A/S, Norge, 1999.

Studierapport om de kirkelige venskabsforbindelser mellem Danmark og Letland . Af Torsten Dam-Jensen, sognepræst i Osted-Allerslev, 1999

”De kirkelige forbindelser mellem den evangelisk-lutherske kirke i Letland. Med særligt henblik på Valbysognenes venskabsmenighed i byen Nereta, Letland”.
Af sognepræst i Aalholm sogn, Ole Petersen, 2002.

Migrantmenigheder i Danmark

"Migrantmenighed.dk", red. Elisabeth Krarup de Medeiros m.fl. Folkekirkens mellemkirkelige Råd/Kirkernes Integrations Tjeneste, 2009, ISBN: 978-87-87073-44-8. 100 sider, 98,- Købes hos Folkekirkens mellemkirkelige Råd.


”Andre stemmer. Migrantmenigheder i Danmark – set indefra”. Red.: Birthe Munck-Fairwood. Religionspædagogisk Forlag, København 2004. 207 sider, interviews, statistik, baggrund.

Kulturmøde
”Det kulturelle møde”
Af Anne Skaarup Rasmussen og Georg Bank-Mikkelsen. Systime 2005.

Afsnittet ”Landeprofiler”, side 84-118, for henholdsvis USA, Storbritannien, Tyskland, Frankrig, Spanien, Kina, Japan og Mellemøsten – de arabiske lande. Afsnittet omtaler kort emner såsom kulturelle forhold (historie, religion, sprog, politiske forhold) samt kulturkarakteristika og forretningskultur. Derudover: Etiketteregler; hilseritualer, tiltaleformer, påklædning, gaver.

”Fokus på kultur”. Introduktion til kulturforståelse.
Af Anne Skaarup Rasmussen og Georg Bank-Mikkelsen. Systime, 2001.

Bogen henvender sig primært til undervisere på ungdomsuddannelserne, men er meget velegnet til at få overblik over forskellige kulturelle karakteristika, faldgruber i kulturmødet, etc.

”Turen går til…. ”
Rejseserie fra Politiken, som altid er et godt redskab på rejser.

Udenrigsministeriet udgiver en række factsheets om Danmark. Klik på www.um.dk, og se under Publikationer, Danmarksinformation.

På Udenrigsministeriets hjemmeside kan man også læse en lang række informationer om lande og regioner, gode råd før rejse i udlandet, etc.